ست اداری کلاسیک

سبک، ظرافت، زیبایی … اینها ویژگی هایی هستند که مجموعه زیتون همواره در طراحی ست های کلاسیک اداری محیط کار شما با تلفیق زیبایی مضاعف اجرا می کند .