loader

مبلمان کلاسیک ایتالیایی

مجموعه زیتون داستانی از تجملات را روایت می کند، مجموعه مبلمان لوکس ایتالیایی ما بالاترین بیان سبک است . مبلمان دست ساز کلاسیک ایتالیایی جذابیت های بی پایان در چوب های تزئین شده از مجموعه کلاسیک را نشان می دهد، هر قطعه یک شاهکار از هنرهای زیبا است . مبلمان لوکس دست ساز، حتی لوکس ترین فضای داخلی را ارتقا می بخشد و یک طراحی اصلی را به طراحی مدرن اضافه می کند تا مبلمان لوکس چوبی ایتالیایی را به سبک غیرقابل توصیف بسازد .

مدل N.H.R

مدل N.H.R

سرویس مبلمان N.H.R ساخته شده با چوب راش و هنر منبت دست و پارچه ایتالیایی با رنگ و پارچه دلخواه شما موجود در نمایشگاه های زیتون ...

مشاهده بیشتر ...
مدل N.H.M

مدل N.H.M

سرویس مبلمان N.H.M ساخته شده با چوب راش و هنر منبت دست و پارچه ایتالیایی با رنگ و پارچه دلخواه شما موجود در نمایشگاه های زیتون ...

مشاهده بیشتر ...
مدل S.G.I

مدل S.G.I

سرویس مبلمان S.G.I ساخته شده با چوب راش و هنر منبت دست و پارچه ایتالیایی با رنگ و پارچه دلخواه شما موجود در نمایشگاه های زیتون ...

مشاهده بیشتر ...
مدل S.A.B

مدل S.A.B

سرویس مبلمان S.A.B ساخته شده با چوب راش و هنر منبت دست و پارچه ایتالیایی با رنگ و پارچه دلخواه شما موجود در نمایشگاه های زیتون ...

مشاهده بیشتر ...
مدل S.F.Z

مدل S.F.Z

سرویس مبلمان S.F.Z ساخته شده با چوب راش و هنر منبت دست و پارچه ایتالیایی با رنگ و پارچه دلخواه شما موجود در نمایشگاه های زیتون ...

مشاهده بیشتر ...