مبلمان کلاسیک ایتالیایی

مجموعه زیتون داستانی از تجملات را روایت می کند، مجموعه مبلمان لوکس ایتالیایی ما بالاترین

بیان سبک است . مبلمان دست ساز کلاسیک ایتالیایی جذابیت های بی پایان در چوب های تزئین

شده از مجموعه کلاسیک را نشان می دهد، هر قطعه یک شاهکار از هنرهای زیبا است . مبلمان

لوکس دست ساز، حتی لوکس ترین فضای داخلی را ارتقا می بخشد و یک طراحی اصلی را به

طراحی مدرن اضافه می کند تا مبلمان لوکس چوبی ایتالیایی را به سبک غیرقابل توصیف بسازد .