loader

مبلمان کلاسیک فرانسوی

همه ما دوست داریم دکوراسیون منزلمان مثل فرانسوی ها تزئین شود اما فراتر از درهای فرانسه،قرنیزهای پیچیده وکفهای شاه ماهی، کار دیگری است که فرانسوی ها بهتر از هر کس انجام می دهند :

مخلوط کردن مبلمان کلاسیک فرانسوی با لوازم اصلی مدرن و قطعات شخصی، فرانسوی ها این

ذهنیت را دارند که قطعات مبلمان را باید از نسلی به نسل دیگر منتقل کنند تا در نتیجه نمایش

متفاوتی از تمام دوره ها و سبک ها را نشان دهند .

مجموعه زیتون برخی از نمادی ترین مبلمانفرانسوی که فقط در خانه های پاریسی یافت می شود

راگرد هم آورده، به یاد داشته باشید کهشما لایق بهترین ها هستید .

مدل S.F.K

مدل S.F.K

سرویس مبلمان مدل S.F.K ساخته شده با چوب راش و هنر منبت دست با رنگ و پارچه دلخواه شما موجود در نمایشگاه های زیتون ...

مشاهده بیشتر ...
مدل Queen

مدل Queen

سرویس مبلمان مدل Queen ساخته شده با چوب راش و هنر منبت دست موجود در نمایشگاه های زیتون ...

مشاهده بیشتر ...
مدل France

مدل France

بوفه معرق و مبل فرانسوی ساخته شده با چوب راش و هنر منبت دست با رنگ و پارچه دلخواه شما موجود در نمایشگاه های زیتون ...

مشاهده بیشتر ...
مدل C

مدل C

سرویس مبلمان مدل C ساخته شده با چوب راش و هنر منبت دست با رنگ و پارچه دلخواه شما موجود در نمایشگاه های زیتون ...

مشاهده بیشتر ...
مدل S.F.R

مدل S.F.R

سرویس مبلمان مدل S.F.R ساخته شده با چوب راش و هنر منبت دست و پارچه ابریشم ایتالیایی با رنگ و پارچه دلخواه شما موجود در نمایشگاه های زیتون ...

مشاهده بیشتر ...
مدل S.F.2

مدل S.F.2

سرویس مبلمان مدل S.F.2 ساخته شده با چوب راش و منبت دست با رنگ و پارچه دلخواه شما موجود در نمایشگاه های زیتون ...

مشاهده بیشتر ...