مبلمان کلاسیک فرانسوی

همه ما دوست داریم دکوراسیون منزلمان مثل فرانسوی ها تزئین شود اما فراتر از درهای فرانسه،قرنیزهای پیچیده وکفهای شاه ماهی، کار دیگری است که فرانسوی ها بهتر از هر کس انجام می دهند :

مخلوط کردن مبلمان کلاسیک فرانسوی با لوازم اصلی مدرن و قطعات شخصی، فرانسوی ها این

ذهنیت را دارند که قطعات مبلمان را باید از نسلی به نسل دیگر منتقل کنند تا در نتیجه نمایش

متفاوتی از تمام دوره ها و سبک ها را نشان دهند .

مجموعه زیتون برخی از نمادی ترین مبلمانفرانسوی که فقط در خانه های پاریسی یافت می شود

راگرد هم آورده، به یاد داشته باشید که شما لایق بهترین ها هستید .