مدل N.F.K

مدل N.F.K
مدل N.F.K

ویژگی و مشخصات

مبلمان نیم ست با متریالی بینظیر مدل N.F.K ساخته شده با چوب راش جنگلی ، پارچه مخصوص ایتالیایی با رنگ و پارچه دلخواه شما موجود در نمایشگاه های زیتون

نظرات کاربران