میز تحریر سایز کوچک

میز تحریر سایز کوچک
میز تحریر سایز کوچک

ویژگی و مشخصات

میز تحریر سایز کوچک کلاسیک ساخته شده با چوب راش و هنر منبت دست موجود در نمایشگاه های زیتون

نظرات کاربران