میز سرو مدل T.U

میز سرو مدل T.U
میز سرو مدل T.U

ویژگی و مشخصات

میز سرو مدل T.U ساخته شده با چوب راش و هنر منبت دست ، موجود در نمایشگاه های زیتون …

نظرات کاربران