کنسول مدل رنزو

کنسول مدل رنزو
کنسول مدل رنزو
کنسول مدل رنزو
کنسول مدل رنزو

ویژگی و مشخصات

کنسول مدل رنزو با صفحه معرق کاری شده ، ساخته شده با چوب راش جنگلی ، بسیار ظریف و هنری موجود در نمایشگاه های زیتون …

نظرات کاربران