مبلمان نیم ست مدل N.T.A

مبلمان نیم ست مدل N.T.A
مبلمان نیم ست مدل N.T.A
مبلمان نیم ست مدل N.T.A
مبلمان نیم ست مدل N.T.A
مبلمان نیم ست مدل N.T.A
مبلمان نیم ست مدل N.T.A

ویژگی و مشخصات

نیم ست مبلمان سبک کوئین ابزاری انگلیسی مناسب برای نشیمن مدل N.T.A ساخته شده با چوب راش جنگلی ، پارچه مخصوص ایتالیایی با رنگ و پارچه دلخواه ، موجود در نمایشگاه های زیتون …

نظرات کاربران